STAJ BAŞVURU FORMU

                Sirketimizde Staj Yapmak İsteyen Mühendis Adayları,

                FPGA, SoC, MPSoC, ARM STM32,  ESP32 donanımları ile  VHDL, C, C++ yazılım dillerine  en az orta seviyede hakim; UART, SPI, I2C haberleşme protokollerini kullanabilen Elektronik Mühendisliği öğrencileri;

               C#, CSS, HTML, Javascript dilleri ile Linux, QT,  Ubuntu gibi gömülü sistem yazılımlarına en az orta seviyede hakim olan Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri,

              Aşağıdaki  formu doldurarak şirketimize staj başvurusunda bulunabilirler.